Kartläggning av vapenforskning

From Inff

Som ett första led i kartläggningen av vapenforksning vid svenska högskolor och universitet kan INFF:s medlemmar skriva in vad vi själva känner till. Skriv allt du vet som har militär anknytning eller koppling till vapenindustrin. Vi får rensa och sortera senare efter hur vi vill definiera vapenforskning. Ju mer ni vet desto bättre. Om ni vill kan ni försöka ta reda på mer information. Hur många forskare deltar? Hur mycket pengar omsätts? Etc.

-- SofiaK - 22 Oct 2004
Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Avdelningen för fasta tillståndets fysik:

Här pågår forskning om material som inte ska kunna upptäckas med infrarött ljus. Minst 1 forskare ingår.

(Sofia K, 2004-10-22)
Linköpings universitet, LinkLab på Campus Valla

Mångårigt samarbete med Saab har utmynnat i etablerandet av ett nytt laboratorium, LinkLab. Avtalet med Saab Aerosystems (underavdelning till Saab Aerospace) undertecknades 3 maj 2004 och verkasamheten skulle vara igång i september 2004. Fokus ska bland annat vara på advancerade flygsystem. Obemannade helikoptrar är en av uppgifterna. Byggandet av LinkLab innebär både en utökning och stabilare etablering av samarbetet mellan Linköpings universitet och Saab.

Förutom autonoma system ska forskningens inriktning även vara: beslutsstöd, systemarkitektur, programvaruutveckling, navigering, signalbehandling, produktionsteknik och människa-maskin-interaktion.

Utöver Saab är även amerikanska försvaret med och finansierar forskning på LinkLab. Man har också ambition att få fler utländska finansiärer och bland annat söka pengar från EU:s sjunde ramprogram.

http://www.liu.se/en/information/news.html

http://www.liu.se/nyheter/arkiv/2004/2004-05-04.3237.html

(Sofia K, 2004-11-08)
Saab

På sin hemsida listar Saab-gruppen (som inte håller på med bilar) några av de akademiska samarbeten de har. I Sverige är det följande:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Kungliga tekniska högskolan
  • Linköpings tekniska högskola
  • Uppsala universitet
  • Luleå tekniska universitet
  • Lunds tekniska högskola

På Chalmers finansierar de en professur i data- och informationsteknik.

Oklart hur mycket av detta som är direkt militärt. Saab-gruppen gör vissa civila tillämpningar också.

http://www.saab.se/node3756.asp

(Sofia K, 2004-11-10)
LTH - Matematisk statistik

Matematisk statistik i Lund har ett mångårigt samarbete med Kockums Marin (ubåtar). Det handlar om signalbehandling och hur man följer rörliga mål. Kolla: http://www.maths.lth.se/matstat/staff/janh/ , rubrik SUBMARINES. Kan tyvärr inte mer detaljer än så.

(Jörgen R., 2005-01-20)
Interpellation i riksdagen angående vapenforskning och fredsforskning

Utskickat på INFF:s mejllista i mars 2005. Fördelningen mellan ekonomiska resurser som läggs på vapenforskning respektive fredsforskning är mycket ojämn. Fredsforskningen utgör beroende på hur man räknar 2 promille till 2 procent jämfört med vapenforskningen (exempelvis 60 miljoner i förhållande till 30 miljarder). Ett tips här är också att SCB nog kan hjälpa oss med liknande statistik.

(Mårten B., 2005-04-02)

Personal tools