Kampanj mot vapenforskning 2005

From Inff

Ett pressmeddelande att lägga ut på publika hemsidan om vår kommande kampanj mot vapenforskning på svenska högskolor. Ändra direkt i texten eller kommentera nedanför. Separera olika inlägg med tre streck --- på en egen rad, och signera varje inlägg med namn och datum.INFF vill kartlägga militär forskning på svenska universitet

Efter att ha sett hur Linklab startats upp på Linköpings universitet och fått uppgifter om att USA:s armé direkt finansierar forskning på samma universitet, vill nu INFF undersöka om detta är ett utbrett fenomen i Sverige. Därför söker INFF projektpengar för att dels göra en kartläggning av forskning som finansieras av militära intressen vid svenska universitet, dels informera allmänheten om utbredningen av denna forskning.

Under hösten har Linköpings universitet startat Linklab vars syfte är att i samarbete med Bofors Aerosystems bli ledande inom den militära flygtekniken i Europa. INFF har starkt ifrågasatt denna strategi då Bofors Aerosystems ägs av Brittiska BAE Systems. Dessutom har Linköpings universitets rektor, Mille Millnert, accepterat att USA:s armé direkt finansierar forskning på Linköpings universitet. Det rör sig då om det nätbaserade försvaret. Den etiska kommittén på Linköpings universitet var kluven i frågan vilket visar på att det inte var ett okontroversiellt beslut att ta emot pengar från USA:s armé.

INFF har tagit upp debatten och bl.a. skrivit en debattartikel i Ny Teknik, nr26-33, ”Ska vi forska åt utländsk krigsmakt?”. På samma sida av Ny Teknik finns även en replik från Mille Millnert. INFF vill nu undersöka i vilken utsträckning som svenska universitet och högskolor forskar åt militärindustrin - i synnerhet om det rör sig om utländsk militärindustri, vilka de militära företagen i så fall är och vilka projekt det handlar om.

För detta har INFF sökt pengar från Kampfonden under Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens. Detta har betydelse då många företag ägs av utländska intressen och INFF anser då att forskningen kan strida mot svensk neutralitetspolitik. Vi förblir alltså politiskt neutrala men ekonomiskt och tekniskt allierade vilket kan vara svårare att ta sig ur än en politisk allians.

INFF vill med detta projekt även arbeta fram en policydeklaration som de svenska universiteten sedan erbjuds följa. Tanken är att man då skall åta sig att inte bedriva militär forskning, eller i ett inledningsskede ha en plan för hur man kan minska denna typ av forskning. Detta efter en modell i Spanien där fyra universitet skrivit under en liknande deklaration. Det ger då automatiskt en trygghet för den enskilde forskaren som kan vara säker på att man inte behöver ställas inför det moraliska dilemma som det ofta innebär att forska åt militärindustrin.


Jag har tagit bort kontaktinformationen och informationen om INFF som fanns längst ner i pressmeddelandet från början. Om pressmeddelandet ska ligga på vår hemsida, är denna information överflödig.

/Mårten Berglund, 2004-10-14.

Har ändrat så att det inte står att det är just utländsk militär forksning som kampanjen är inriktad på. Har tagit bort mitt namn. Jag har aldrig själv ställts inför något sådant dilemma, det var andra på min avdelning som ville ha göra sån forskning. /Sofia K, 22 okt 2004

Personal tools