INFF-loggan

From Inff

(Redirected from INFF loggan)

Här är några exempel på vår logotyp:
Contents

Fler varianter

Många fler varianter och filformat finns i Mårtens logotypkatalog.

Historik

  • Framtaget under hösten 2005 och våren 2006.
  • Slutfinish, framtagen 2006-04-16 av Mårten Berglund, m.h.a. Adobe Illustrator CS2.
  • Några små förändringar gjorda 2006-05-14.

Innehåll i Mårtens logotypkatalog

I katalogen ingår svart och blå logga, med och utan skuggning i filformaten EMF, GIF och TIFF; originalfil i AI-format (Adobe Illustrator-format); samt ett brevmall-exempel i doc- och PDF-format.

Rekommendationer för användning

Till brevpapper och enklare tryck bör den svarta loggan utan skugga användas. Till finare högupplöst färgtryck bör den blå loggan med skugga användas. På webben bör också blå logga med skugga användas.

GIF-formatet rekommenderas till webben. Till både enklare och finare tryck rekommenderas TIFF-formatet. För större storlekar på loggan används de TIFF-filer som har upplösningen 600 dpi; någonstans kring 10*4 cm går gränsen för när man vid utskrift börjar se kvalitetsskillnader mellan 300 dpi- och 600 dpi-varianterna. TIFF-filerna kan se ut att ha marginella störningar då det överförts till PDF-format, men detta syns ej vid utskrift. Behövs ännu bättre upplösningar kan man utgå från originalfilen i AI-format. EMF-formatet är ett vektorbaserat filformat som tar liten plats och behåller hög upplösningskvalitet oavsett storlek; bör dock användas med stor försiktighet eftersom det bl.a. ger oönskade effekter vid överföring från Word till PDF, samt för att vissa bokstäver får deformationer som syns vid större storlekar. Alla filer med skugga utgår från originalbilden som har en skugga med 300 dpi.

Beskrivning av de olika filerna i katalogen

Filerna nedan finns i Mårtens logotypkatalog.

brevmall-exempel.doc Exempel på brevmall i doc-format (Word)
brevmall-exempel.pdf Exempel på brevmall i PDF-format
loggainff.ai Originalfil med olika lager för svart och blå logga samt för originaltext
loggabl.emf Blå logga i EMF-format
loggabl.gif Blå logga i GIF-format
loggabl.tif Blå logga i TIFF-format, 300 dpi
loggabl_highres.tif Blå logga i TIFF-format, 600 dpi
loggablsk.emf Blå logga med skugga i EMF-format
loggablsk.gif Blå logga med skugga i GIF-format
loggablsk.tif Blå logga med skugga i TIFF-format, 300 dpi
loggablsk_highres.tif Blå logga med skugga i TIFF-format, 600 dpi
loggasv.emf Svart logga i EMF-format
loggasv.gif Svart logga i GIF-format
loggasv.tif Svart logga i TIFF-format, 300 dpi
loggasv_highres.tif Svart logga i TIFF-format, 600 dpi
loggasvsk.emf Svart logga med skugga i EMF-format
loggasvsk.gif Svart logga med skugga i GIF-format
loggasvsk.tif Svart logga med skugga i TIFF-format, 300 dpi
loggasvsk_highres.tif Svart logga med skugga i TIFF-format, 600 dpi
readme.txt Innehåller en beskrivning av filerna och användningsråd.
Personal tools