Minnesanteckningar

From Inff

Minnesanteckningar från INFF:s alla möten.

Gör följande för att ladda upp:

  1. Se till så att du har dokumentet i PDF-format (går att läsa från alla datorer).
  2. Klicka på Upload file i menyn till vänster och följ instruktionerna. Kopiera filnamnet som hamnar i rutan "Destination filename".
  3. Editera denna sida, och klistra in texten du kopierade och gör en wiki-länk genom att följa samma mönster som för tidigare filer.
  4. Se till så att länken får ett namn som är konsekvent i förhållande till namnen på de tidigare upplagda minnesanteckningarna.


2007


2006


2005


2004


2002

Personal tools