Kampanj mot vapenforskning på svenska högskolor

From Inff

Denna sida samlar så mycket information som möjligt som har kommit fram under de år kampanjen har pågått. Lägg till och uppdatera sidan med text och bilagor så fort något nytt finns. Följ instruktionerna för hur man laddar upp ett dokument.

Kampanjen 2007

Vi har blivit beviljade nya medel för att fortsätta kampanjen. Linda Åkerström på Svenska Freds har en 25-procentstjänst för att jobba med kampanjen fram till mars 2008. Se nedanstående dokument för en beskrivning av kampanjen.

Brev utskickade till institutioner/kårer/högskolor ht 07

Dokument

Rapporter och annat tryckt material


Kampanj mot vapenforskning vid universitet och högskolor i Sverige (2005-2006)

Projektets faser och tidsplan (så som det såg ut i början av 2006)

 1. Kartläggning av vapenforskning: nov 2005-maj 2006
 2. Informationskampanj riktad till allmänheten och forskarvärlden: maj 2006-
 3. Policyuppmaning till högskole- och universitetsstyrelser

Vad har hänt?

 • Maj 2005: Frågebrev utskickade till svenska universitet och högskolor om hur stor andel vapenforskning de bedriver.
 • November 2005: Rolf Lindahl från Svenska Freds anställs av INFF för att jobba med kampanjen. Finansieras genom Makarna Edhagers Nedrustningsfond som beviljat INFF medel på 60 500 kronor.
 • April 2006: Rolf Lindahl och Idriz Zogaj medverkar i Ekot och i P1-morgon. (Se även Publicerade artiklar.)
 • Maj 2006: Seminarium på KTH. Rapport om vapenforskning av Rolf Lindahl presenteras.

Mer information

Övrigt, idéer, m.m.

 • Intressant reportage i P1:s Kaliber om externt finansierad forskning. Se här.


Äldre information från maj 2005 och tidigare (2004-2005)

För att minska den vapenforskning som idag bedrivs på universitet och högskolor vill vi driva en nationell kampanj i frågan.

Projektets faser och tidsplan (så som det såg ut hösten 2004)

 1. Kartläggning av vapenforskning, Januari – maj 2005.
 2. Informationskampanj riktad till allmänheten och forskarvärlden, September – december 2005.
 3. Policyuppmaning till högskole- och universitetsstyrelser, januari – maj 2006.
Personal tools